Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu, Uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków klubu, Upowszechnianie idei baseballu i innych dyscyplin sportowych, Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości społeczeństwa związanego z klubem, Rozwijanie po przez sport więzi społeczności lokalnej oraz postaw prospołecznych.

Dane naszego OPP: