Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

0000 wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Haiti poprzez udział w odbudowie infrastruktury szkolnej, inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacjii wychowania, wspieranie inicjatyw gospodarczych i promocja przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, promocja kultury i sztuki Haiti, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych; 0000 pielęgnowanie polskich tradycji, krzewienie wiedzy o historii polsko- haitańskiej oraz zacieśnianie więzi z polonią haitańską, dokumentacja i poszukiwanie nowych źródeł historycznych, integracja środowiska polonijnego na Haiti; 0000 inicjowanie i promocja postaw obywatelskich i dobroczynności w Polsce, promocja wolontariatu i działanie na rzecz otwartości i tolerancji społeczeństwa polskiego wobec innych społeczeństw odległych kulturowo.

Dane naszego OPP: