Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest działalność w zakresie: 1 . promocji zdrowia ogółu społeczeństwa, 2 . integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: