Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROMOWANIE I ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ NAD LUD008A4I CIĘŻKO CHORYMI I ICH RODZINAMI 2 . ZAPEWNIENIE ZORGANIZOWANEJ OPIEKI OSOBOM POZOSTAJĄCYM W TERMINALNYM STANIE CHOROBY 3 . DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA 4 . OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 5 . PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 7 . DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, BADAWCZA, EDUKACYJNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 . PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 9 . DZIALALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 10 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 11 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, 12 . 0c068DOWA HOSPICJUM STACJONARNEGO I PRZYNALEŻNYCH DO NICH OŚRODKÓW POMOCY CZASOWEJ ORAZ PORADNI MEDYCZNYCH 13 . OPRACOWANIE PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH 14 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 15 . POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ MATERIALNYCH SŁUŻĄCYCH REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA;

Dane naszego OPP: