Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieramy działalność w zakresie edukacji artystycznej, chcemy upowszechniać i podnosić poziom edukacji w zakresie szkolnictwa muzycznego wspieramy osoby wybitnie utalentowane muzycznie. Fundacja realizuje swoje cele, wspierając trzy grupy adresatów: NAUCZYCIELI wspierając ich projekty unowocześniania metod kształcenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. WYBITNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW promując ich i przyznając im stypendia - Karta Zgłoszeniowa finansując zakup instrumentów muzycznych, nut, nagrań i innych materiałów czy akcesoriów muzycznych ARTYSTYCZNE ŚRODOWISKA EDUKACYJNE organizując sympozja, konferencje, konsultacje, lekcje mistrzowskie, konkursy i spotkania z wybitnymi artystami i pedagogami. rozwijając kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi.

Dane naszego OPP: