Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POPULARYZACJI ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SZCZEGÓLNOŚCI KOSZYKÓWKI MĘSKIEJ.

Dane naszego OPP: