Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a. szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna i lecznicza osób chorych na celiakię oraz inne choroby i schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej, b. ułatwianie codziennego życia chorym wymagającym stosowania diety bezglutenowej, wyrównywanie szans życiowych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, łagodzenie skutków choroby i diety oraz wszelka pomoc w pokonywaniu barier spowodowanych dietą bezglutenową, c. dążenie, aby żywność bezglutenowa była traktowana jako lek dla chorych, spełniała odpowiednie standardy oraz była powszechnie dostępna, d. poprawa opieki zdrowotnej, w tym dostępności do lekarzy specjalistów, e. upowszechnianie wiedzy o celiakii i diecie bezglutenowej \(w tym przybliżenie problemów z jakimi borykają się osoby na diecie bezglutenowej\), f. integracja społeczna osób chorych będących na diecie bezglutenowej i ich rodzin oraz mobilizacja do wspólnych działań.

Dane naszego OPP: