Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży . 2 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży. 3 . Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego dziania 4 . Współpraca z innymi klubami. 5 . Propagowanie i okazywanie kultury fizycznej na obszarze Kaszub w szczególności w gminie Żukowo. 6 . Zapewnienie społeczeństwu aktywnych form wypoczynku i rekreacji. 7 . Organizacja szkolenia i wypoczynku dzieci i młodzieży 8 . Szkolenie członków klubu.

Dane naszego OPP: