Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 6 . Statutu: Cele Stowarzyszenia 1 . Celem Stowarzyszenia jest: a) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, b) pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie, c) działalność charytatywna, d) ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h\) promocja i organizacja wolontariatu. 2 . Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci. 3 . Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, zwłaszcza domowej, wspiera realizację i rozwój tej opieki oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością.

Dane naszego OPP: