Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży, a szczególnie pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. -stworzenie dzieciom i młodzieży niezbędnych warunków do życia i pełnego rozwoju z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. -tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. -promowanie sztuki jako formy kształtowania osobowości dzieci i młodzieży -podejmowanie działań w trosce o ochronę zabytków.

Dane naszego OPP: