Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie działalności klubu, 2 . popularyzacja piłki nożnej i piłki siatkowej jako sportu pozwalającego na wszechstronny rozwój, 3 . rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych swych członków w szczególności z zakresu piłki nożnej i piłki siatkowej, 4 . promowanie Żar i powiatu żarskiego w Polsce, 5 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, 6 . w oparciu o przepisy PZPN i PZPS realizacja celów tych związków

Dane naszego OPP: