Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem STOWARZYSZENIA jest: 1 . Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie zdrowia dzieci i młodzieży, 2 . Realizacja ogólnych założeń polityki społecznej Państwa i regionu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 3 . Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku dzieci i młodzieży, 4 . Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystych szkół nauczania podstawowego i środowiska, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowanie członków STOWARZYSZENIA zgodnie z jego tradycjami.

Dane naszego OPP: