Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje ; 1 \) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży 2 ) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w szczególności do wolności od wszelkich nałogów 3 ) upowszechnianie i umacnianie w członkach ZHP przywiązanie do takich wartości jak ; wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń 4 ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi 5 ) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego nieuzasadnionemu niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą 5 ) wychowanie młodego człowieka przez wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań których podstawą są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa

Dane naszego OPP: