Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych zajęć z zakresu piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną poprzez: a) prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych; b) organizację imprez, zawodów sportwych i rekreacyjnych; c\) uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych; d)działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciewdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży; e) zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej; f) współdzialanie z władzami sportowymi i samorządowymi.

Dane naszego OPP: