Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest popularyzacja i upowszechnianie kultury muzycznej, w tym w szczególności muzyki chóralnej, poprzez: 1 . wspieranie we wszelkich możliwych formach chórów lub chórzystów, 2 . promocję osiągnięć artystycznych polskich chórów w kraju i za granicą, 3 . działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego, rozwoju i popularyzacji kultury muzycznej w społeczeństwie, 4 . promocję pośród społeczności lokalnej, w tym pośród dzieci i młodzieży, wiedzy o muzyce , rozbudzanie zamiłowania do muzyki i chóralistyki, 5 . promocję metropolii trójmiejskiej, Regionu Pomorskiego i Polski w Europie i na świecie

Dane naszego OPP: