Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 . Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na mukowiscydozę (zwłóknienie torbielowate - ang. cystic fibrosis\) oraz ich rodzin. 2 . Poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę. 3 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę. 4 . Poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę, w szczególności współdziałanie ze służbą zdrowia w rozbudowie sieci właściwych placówek zdrowotnych. 5 . Ochrona i promocja zdrowia chorych na mukowiscydozę. 6 . Podnoszenie wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych. 7 . Wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie mukowiscydozy. 8 . Pomoc społeczna chorym na mukowiscydozę, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 9 . Promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych na mukowiscydozę. 10 . Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na mukowiscydozę i ich rodziny.

Dane naszego OPP: