Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . AKS OSW propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sportu wyczynowego, wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprzez kulturę fizyczną. 2 . AKS OSW prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz własnych członków stowarzyszenia. 3 . Działalność określona w ust. 1 i 2 jest wyłączną działalnością AKS OSW.

Dane naszego OPP: