Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . propagowanie idei sportu, 2 . kształtowanie wartości i zwyczajów zdrowotnych poprzez propagowanie rekreacji ruchowej oraz szeroko pojętego rozwoju psychofizycznego i zdrowia, 3 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 4 . promowanie modelu zdrowego trybu życia, 5 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, 6 . kształtowanie wartości i zwyczajów sportowych poprzez prowadzenie sportowej rywalizacji opartej na zasadach koleżeńskich i fair-play, 7 . prowadzenie działań służących promocji gminy Kamieńsk.

Dane naszego OPP: