Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności: prowadzenia działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia; podnoszenia świadomości zagrożenia różnymi chorobami -nowotworami, otyłość, nadciśnienie, choroby żył, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów; promocji profilaktyki chorób u kobiet oraz zdrowego stylu życia; stwarzania i propagowania warunków rozwoju polityki zdrowotnej państwa i władz lokalnych; wspierania innych podmiotów publicznych i niepublicznych w celu wypracowania i wdrożenia spójnej koncepcji interdyscyplinarnej, kompleksowej strategii profilaktyki chorób kobiet w poszczególnych obszarach terapeutycznych; systemowego wspierania, w zakresie ochrony zdrowia, kobiet oraz ich rodzin dotkniętych problemem nowotworu lub inną chorobą na etapie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, a w szczególności kobiet znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej, społecznej; ochrony praw pacjentów;

Dane naszego OPP: