Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności:
1) propagowanie postaw obywatelskich i życia społecznego,
2) wspieranie samorządności studenckiej na obszarze miasta Gdyni, regionu Pomorza i Rzeczpospolitej Polskiej,
3) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowo-wychowawczych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych,
4) promowanie w kraju osiągnięć studentów i absolwentów uczelni wyższych,
5) inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym,
6) tworzenie warunków wykorzystania potencjału intelektualnego młodzieży, a w szczególności współorganizowanie ruchu naukowego, organizowanie działalności kulturalnej oraz popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej,
7) Prowadzenie wśród uczniów szkół średnich proorientacji zawodowej oraz akcji adaptacyjnej dla absolwentów szkół średnich,
8) kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,
9) prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej, organizowanie i popieranie ruchu dziennikarskiego,
10) podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej młodzieży,
11) poszukiwanie i szkolenie młodych liderów,
12) umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych,
13) szerzenie informacji dotyczącej rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk studenckich w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: