Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży w szczególności w zakresie edukacji, wczesnej interwencji, rehabilitacji oraz terapii grupowej. Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród ludzi, szczęście osób z upośledzeniem umysłowym oraz wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt posiadania dziecka z upośledzeniem umysłowym.

Dane naszego OPP: