Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji przedstawiają się następująco: 1 . Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans. 2 . Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności. 3 . Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa. 4 . 0źukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: