Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez działalność dydaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą i wychowawczą. Podstawowym zadaniem placówki jest jednak wychowanie resocjalizacyjne, zmierzające do eliminowania postaw niedostosowania społecznego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a także zapewnienie wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania do samodzielnego życia zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Placówka realizuje swoje zadania kierując się chrześcijańskimi zasadami wychowawczymi, na chrześcijańsko-ojcowskim systemie wychowawczym św. Alojzego Orione oraz prewencyjnej metodzie wychowawczej św. Jana Bosko. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży niedostosowanej społecznie, stosuje metody pracy indywidualnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości ucznia. W określonych przypadkach oferuje wychowankowi pomoc terapeutyczną w postaci terapii indywidualnych, grupowych czy rodzinnych. Ośrodek umożliwia każdemu wychowankowi odkrycie swoich "mocnych stron" i rozwijania zainteresowań. Zapewnia klimat poszanowania każdego człowieka i otwarcia na jego potrzeby. W Gimnazjum uczniowie mają zajęcia uzawodowienia przygotowujące pracy w dwóch zawodach. motywujemy naszych podopiecznych do dalszej nauki.

Dane naszego OPP: