Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Promocja i organizacja wolontariatu. Upowszechnienie idei pracy wolontariackiej oraz zwiększanie wiedzy społecznej dotyczącej tego zagadnienia; 2 . Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy; 3 . Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz osób potrzebujących. 4 . Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego. 5 . Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy, a w szczególności działalność wspomagającą szkoleniowo i informacyjnie.

Dane naszego OPP: