Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży i osób dorosłych w koszykówce mężczyzn i kobiet oraz uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych w tej dyscyplinie sportu. Klub ma na celu zwalczanie patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, kursów, obozów i innych zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze sportowo wychowawczym. Działalność klubu ma na celu propagowanie, promowanie, organizowanie i rozwój koszykówki oraz stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu. Poprzez swoje działania aktywnie przyczyniamy się do uprawiania koszykówki przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Działamy na ich rzecz i umożliwiamy treningi na najwyższym poziomie szkoleniowym. Jesteśmy w trakcie tworzenia sekcji koszykówki na wózkach inwalidzkich, tak by idea sportu mogła być kultywowana bez względu na ograniczenia fizyczne zawodników. Chcemy szkolić przyszłych trenerów i instruktorów, tak by kolejne pokolenia mogły kontynuować naszą koszykarską spuściznę oraz czynnie brać udział w kształtowaniu koszykówki i szerzeniu tego pięknego sportu na terenie całego kraju.

Dane naszego OPP: