Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. WSZECHSTRONNY SPOŁECZNY I OSOBISTY ROZWÓJ DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH W OPARCIU O KONTAKT ZE SZTUKA ORAZ ZASADY KOMUNIKACJI BEZ PRZEMOCY.
2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA, WZMACNIANIE POSTAW PRZEDSIEBIORCZYCH ORAZ POPRAWA JAKOSCI ZYCIA DZIECI, MŁODZIEZY, OSÓ0011 DOROSŁYCH I OSÓ0011 STARSZYCH.
3. TERAPIA, ROZWÓJ OSOBISTY I ARTYSTYCZNY OSÓB W KRYZYSIE PSYCHICZNYM I FIZYCZNYM.
4. WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ OSOBISTEGO OSÓB SPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
5. STYMULOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW PROEKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH POPRZEZ SZEROKO POJETA DZIAŁALNOSC ARTYSTYCZNA, NAUKOWA I TWÓRCZA
6. WSPIERANIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI.

Dane naszego OPP: