Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności KS SSN UW jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw sportowych i wychowawczych oraz organizowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, propagowanie idei fair play w sporcie oraz stwarzanie warunków i zabezpieczenie niezbędnych środków służących realizacji podstawowego celu działalności. poprzez: 1 \). Organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników \(cykliczne treningi, obozy sportowe, kursy, turnieje i inne zajęcia)- w różnych kategoriach wiekowych, 2 \). Organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych oraz rekreacyjnych, krajowych i międzynarodowych, 3 ). Organizowanie i udział drużyn, w różnych kategoriach wiekowych, w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez powołane do tego celu organizacje i związki sportowe - krajowe i zagraniczne, 4 ). Popularyzowanie idei fair play w sporcie w oparciu o wartości chrześcijańskie, 5 ). Popularyzację i propagowanie we wszystkich dostępnych formach piłki nożnej, 6 \). Zapewnianie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez zabezpieczenie i racjonalne wykorzystywanie: środków finansowych, kadry szkoleniowej, obiektów i urządzeń sportowych, sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.

Dane naszego OPP: