Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Fundacji jest wspieranie uzdolnionych, utalentowanych dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
Co roku w ramach konkursu stypendialnego Fundacja przyznaje 30-35 stypendiów naukowych dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. W zależności od rodzin zgłaszających się w danym roku przyznajemy dodatkowo stypendia socjalne (dla dzieci z rodzin wielodzietnych i/lub w bardzo trudnej sytuacji finansowej, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punktów do stypendium naukowego). Fundacja ma kilka wybitnie utalentowanych podopiecznych, które objęte są specjalnymi stypendiami.
Wszystkie stypendia są celowe - finansujemy kursy językowe, indywidualne zajęcia ze specjalistami, pomocy naukowe, instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, akcesoria artystyczne i sportowe.
Finansujemy i opłacamy zajęcia dla dzieci w przedszkolach (w tym momencie są to zajęcia teatralno-artystyczne oraz ekologiczno-przyrodnicze), planujemy uruchomić również zajęcia językowe.
Organizujemy i współfinansujemy w wymiarze ok. 70% kolonie letnie dla dzieci z biednych rodzin.
Współpracujemy z Ogniskiem Towarzystwa Przyjaciół Dziec - m.in. co roku organizujemy imprezy Mikołajkowe dla podopiecznych Ogniska.
Wspieramy wiejskie szkoły podstawowe.
Organizujemy przyjazdy i opłacamy bilety do Centrum Nauki Kopernik oraz wycieczki po historycznym centrum Warszawy dla dzieci z wiejskich szkół.
Staramy się realizować inne niewielkie, ale równie ważne działania w miarę potrzeb, które są nam zgłaszane.

Dane naszego OPP: