Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, postrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, 2 . aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym w życiu społecznym 3 . pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, a także ich rodzinom, opiekunom oraz pracujących z nimi specjalistom, 4 . propagowanie w społeczeństwie poszanowania praw osób niepełnosprawnych, 5 . aktywizacja fizyczna i ruchowa osób niepełnosprawnych 6 . rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 7 . aktywizacja kulturalna i społeczna opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: