Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z Zespołem Downa i członkom ich rodzin, ochrona i promocja oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Dane naszego OPP: