Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej, popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu sportowego, głównie wśród dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: