Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo 0źukacyjne Lokomotywa zostało powołane, by wspierać i umacniać rodzinę oraz integralny rozwój dzieci i młodzieży ku pełni ich dojrzałości. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra wspólnego w zakresie: - Oświaty i wychowania, edukacji oraz kultury • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP: