Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, W OCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO I PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ. 2 . TWORZENIE I PROWADZENIE PROGRAMU RUCHU WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 3 . PROFILAKTYKA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ 4 . REINTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓ0011 ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI: - OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH - OSÓ0011 UZALEŻNIONYCH O ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 5 . 0c068DOWA I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY ORAZ WZAJEMNEGO POSZANOWANIA POMIĘDZY WSZYSTKIMI PODMIOTAMI ZAANGAŻOWANYMI W ZAGADNIENIA RESOCJALIZACJI W CELU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ SKUTECZNOŚCI PROCESU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓ0011 ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: