Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . rozwijanie różnych form aktywności kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2 . kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, 3 . integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodzicielskich na terenie swojego działania.

Dane naszego OPP: