Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia „Juvenia” jest : 1 - realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2 - uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, 3 - inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej, 4 - rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, 5 - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia. 6 - organizowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna, 7 / krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej, 8 - wdrażania higienicznego trybu życia, 9 / popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej, 10 - reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów, 11 - programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym, 12 - stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, 8 - działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych, przyszkolnych i innych, 13 - współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami, 14 - integrowania środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej, 15 - organizowania imprez i zawodów sportowych służących rozwijaniu krajowych i zagranicznych kontaktów młodzieży szkół Olsztyna, 16 / programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów, 17 - organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży. 18 / programowania i organizowania obozów sportowych i szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej, 19 - doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

Dane naszego OPP: