Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji Rozwój dla Przyszłości są: 1 . działalność w zakresie rozwoju nauk 2 . działalność w zakresie oświaty i wychowania 3 . działalność w zakresie kultury i sztuki 4 . działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej 5 . wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej 6 . wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych 7 . indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą 8 . konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli i wychowawców 9 . wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą, 10 . terapia psychologiczno - pedagogiczna, prowadzenie kursów i szkoleń 11 . promocja dokonań twórczych w zakresie szeroko rozumianej sztuki wspierającej wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 12 . wspieranie działań rozwijających regionalizm lok 13 . wspieranie innowacji w działalności dydaktyczno - wychowawczej 14 . prowadzenie placówek oświatowych ujętych w systemie oświaty 15 . prowadzenie szkolnej kuchni

Dane naszego OPP: