Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem PTT jest: 1 . wychowywanie społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży, dla idei poznawania, umiłowania i ochrony gór, 2 . wykorzystywanie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, estetycznych i wychowawczych obcowania z górami, ich mieszkańcami i turystami, 3 . ochrona i ratowanie środowiska naturalnego i krajobrazu ziem górskich oraz dzieł kultury duchowej i materialnej ich mieszkańców, 4 . inspirowanie i popieranie badań naukowych, poczynań twórczych i kulturowych związanych z górami i aktywnością człowieka w górach, 5 . sprzyjanie regionalizmowi oraz kulturze polskich ziem górskich, 6 . upowszechnienie wiedzy o górach i historii ziem górskich, poznania gór, ochrony ich wartości oraz idei i kultury turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tatr, 7 . tworzenie i praktyczne rozwijanie modelu turystyki, szczególnie górskiej, jako formy czynnego wypoczynku i racjonalnego kontaktu z przyrodą, promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień, kultury fizycznej i turystyki, a nadto kultury i tradycji narodowych.

Dane naszego OPP: