Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest realizowanie zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania form świadczenia pomocy zdrowotnej, a w szczególności: 1.1 . pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na utrzymanie i rozwój placówek służby zdrowia, instytucji charytatywnych i opieki zdrowotnej oraz społecznej, 1.2 . wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa a w szczególności: a) promowanie i wspieranie nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych, b\) wspieranie lecznictwa, szczególnie wysokospecjalistycznego we wszystkich dziedzinach medycyny, c\) promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa. d) wspieranie materialne i organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej i ich jednostek badawczych i diagnostyczno - leczniczych.

Dane naszego OPP: