Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie wychowawczej roli rodziny i edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Integracja mieszkańców środowiska lokalnego,przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej. Wspinanie rodzin dotkniętych przemocą oraz chorobą alkoholową. Przeciwdziałanie demoralizacji społeczeństwa przez prowadzenie spotkań z psychologami oraz pedagogami szkolnymi. Wspieranie najuboższych. Pomoc w uzyskiwaniu wsparcia z Gminnego ośrodka pomocy. Organizowanie imprez okolicznościowych prowadzących do integracji społeczeństwa w okolicy. Organizowanie wyjazdów dla dzieci na basen, do koła łowieckiego, na wycieczki krajoznawcze oraz do kina.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000329645
  • e-mail: marzus64@o2.pl
  • Telefon: 665230104
  • Adres: ZAJEZIORZE 18, 87-620 ZAJEZIORZE