Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona godności i integralności dziecka z autyzmem i innymi dysfunkcjami oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec tych dzieci. 2 . Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami. 3 . Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi dysfunkcjami w ich najbliższym środowisku - domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym, wyrównywania szans dla dzieci z autyzmem i i 9 nnymi dysfunkcjami oraz ich rodzin. 4 . Wspieranie działań zmierzających oraz działania na rzecz równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami. 5 . Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. 6 . Propagowanie wiedzy o autyzmie. 7 . Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz z dziećmi z autyzmem i innymi dysfunkcjami. 8 . 0źukacja społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami.

Dane naszego OPP: