Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej w szczególności promującej działania w przestrzeni publicznej. 2 .Zrzeszenie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej w szczególności opartych na działaniach w przestrzeni publicznej. 3 . Tworzenie w Warszawie aktywnego ośrodka promującego Street Art i kreowanie środowiska artystycznego: a) stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy b) otwartego na różnorodne postawy twórcze c) prezentującego dokonania sztuki współczesnej, sztuki polskiej i światowej d) dokumentującego aktualne działania e) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą f) promującego realizowanie działań artystycznych g) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności 4 . Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez działania animacyjne i partycypacyjne w przestrzeni publicznej. 5 . Szeroko pojeta resocjalizacja środowisk zagrożonych patologią społeczną

Dane naszego OPP: