Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest : - wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. - inspirowanie rodziców, nauczycieli do zdobywania wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania - zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania - rozwijanie innych form działalności służącej wzbogacaniu możliwości edukacyjnych - skupianie wokół idei Stowarzyszenia działaczy wspierających , niosących pomoc materialną i finansową dla dzieci i młodzieży - organizowanie i prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych - możliwość prowadzenia i wspierania działalności sportowej i rekreacyjnej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000328286
  • e-mail: sp_dluga_goslina@op.pl
  • Telefon: 618122003
  • Adres: UL. DŁUGA GOŚLINA 22, 62-095 DŁUGA GOŚLINA