Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 1 .gromadzenie środków finansowych i zasbów materialnych w celu promowania demokracji u wschodnich sąsiadów Polski 2 .opracowywanie, tworzenie, rozwój o propagowanie własnych programów z zakresu promowania zasad demokracji w Polsce i jej Wschodnich sąsiadów 3 .organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji, wymiany kulturalnej, promocji wartości cywilizacji na 0c15dałorusi, w Rosji i na Ukrainie 4 . skupianie wokół idei fundacji przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury, działaczy społecznych i wolontariuszy w kraju i za granicą 5 . prowadzenie i wspieranie działalności zakresu promocji demokracji, krzewienia kultury, pomocy społecznej, dobroczynności i promocji ekologii.

Dane naszego OPP: