Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie powstało, aby wspierać rozwój środowiskowych form rehabilitacji, dzięki którym osoby z problemami psychicznymi i ich rodziny mogą powrócić do codziennego życia. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu spowodowanemu długotrwałą niepełnosprawnością związaną z zaburzeniami psychicznymi. Wobec tego organizacja skupia specjalistów z dziedzin psychoterapii i ochrony zdrowia psychicznego, którym zależy na stworzeniu godziwych warunków do rozwoju potencjału, jaki niewątpliwie tkwi w osobach chorujących psychicznie. Wyżej wymienione cele są realizowane w obszarach oświata, kultura, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna

Dane naszego OPP: