Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Energa została ustanowiona, aby nieść pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują i realizować poniższe cele: 1 ) wspierać rozwój publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej, 2 ) wspierać rozwój medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej, 3 ) wspierać potrzeby osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także - potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody, ruch pojazdów, 4 ) wspierać rozwój jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych specjalistycznych służb ratowniczych, 5 ) wspierać rozwój nauki i oświaty w Polsce, 6 ) propagować zdrowy styl życia oraz aktywność sportową, 7 ) wspierać działalność organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie, 8 ) wspierać aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: