Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Tworzenie wspólnoty, jako pozytywnego środowiska dającego wsparcie emocjonalne dzieciom i młodzieży różnie przystosowanej społecznie oraz ich rodzinom. 2 \) Tworzenie warunków do rozwoju \(intelektualnego, duchowego i fizycznego) dzieciom, młodzieży i dorosłym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. 3 ) Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób ze środowisk najuboższych: dożywianie, pomoc materialna, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 4 ) Wychowanie, edukacja i profilaktyka społeczna. 5 \) Socjoterapia i resocjalizacja. 6 ) Rehabilitacja i wsparcie osób niepełnosprawnych. 7 \) Upowszechnianie kultury i sztuki. 8 \) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. 9 ) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz promocja zatrudnienia. 10 \) Promocja i organizacja wolontariatu. 11 ) Kształtowanie osobowości uczestników oraz wspomaganie rozwoju rodzin w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz system wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza, opierający się na zasadach ideowych "Któż jak 0c17fg" oraz "Powściągliwość i Praca".

Dane naszego OPP: