Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Ochrona i opieka nad zwierzętami oraz współpraca z miłośnikami zwierząt, w szczególności domowych, w tym rozwijanie programu adopcji zwierząt ; 2 . Oddziaływanie na upowszechnienie idei zrównoważenia rozwoju ekosystemu przez edukację społeczną i poradnictwo dot. humanitarnego stosunku do zwierząt jako części ekosystemu; 3 . Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywności w zakresie ochrony zwierząt przed okrutnym traktowaniem, w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej, studiującej i in.; 4 . Zabieranie głosu w sprawach publicznych dotyczących ochrony zwierząt i stosowania ustawy ochronie zwierząt, wymiana doświadczeń i współpraca z innym organizacjami o podobnym profilu;

Dane naszego OPP: