Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), a także osób z obszaru patologii społecznych - dzieci, młodzieży. 2 . Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej. 3 . Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. 4 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji. 5 . Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji oraz wspieranie i udzielanie pomocy placówkom i instytucjom medycznym, leczniczym a także ratującym życie. 6 . Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych. 7 . Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP: