Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym we wzrastaniu wewnętrznym oraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, 2 ) podejmowanie działań nakierowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka, 3 ) działalność oświatowa, charytatywna oraz działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej, a także działalność kulturalna i działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: