Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości. -działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmująca wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym. 1 ) działalność kulturalną, społeczną oraz turystyczno-sportową w kierunku kształtowania dojrzałej osobowości ludzkiej, 2 )przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie i społeczeństwie, 3 )wychowanie społeczne, 4 )wychowywanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i placówkach wychowawczych, 5 )tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot, 6 ) pomoc społeczną, socjalną i ekonomiczną nakierowaną na dzieci i rodziny znajdujące się w trudnych warunkach, samotne matki, bezdomnych i niepełnosprawnych, 7 )przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Dane naszego OPP: